Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Οδηγίες και συστάσεις για τη μείωση της δόσεις στα χέρια των εργαζομένων στην Πυρηνική ΙατρικήΚατά την προετοιμασία και χορήγηση ραδιοφαρμάκων σε εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής το προσωπικό χρησιμοποιεί ανοικτές πηγές ραδιενεργών υλικών. Εξαιτίας της πολύ μικρής απόστασης των χεριών των εργαζομένων από της πηγές ακτινοβολίας, η δόση που αναμένεται να καταγραφεί στα χέρια είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα. Για το λόγο αυτό η δοσιμέτρηση των χεριών είναι αναγκαία στην Πυρηνική Ιατρική.

Για τη δοσιμέτρηση στα χέρια το Τμήμα Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ διαθέτει δοσίμετρα καρπού και δακτύλου. Να σημειωθεί ότι τα δοσίμετρα αυτά πρέπει να φέρονται στο σημείο που θα λάβει τη μεγαλύτερη δόση.
Για τις εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής, προτείνεται η χρήση δοσιμέτρων δακτύλου λόγω της εγγύτητάς τους στην πηγή ακτινοβόλησης.

Τα προτεινόμενα δοσίμετρα είναι δύο ειδών: για πεδία φωτονίων (γ) και για μικτά πεδία (β και γ). Τα πρώτα έχουν έναν ανιχνευτή καλυμμένο με φίλτρο πλαστικού, ενώ τα δεύτερα έχουν δύο
ανιχνευτές (ο ένας πίσω από τον άλλον) καλυμμένους με ένα λεπτό φίλτρο αλουμινίου. Σε πρόσφατη Ευρωπαϊκή άσκηση διασύγκρισης στην οποία συμμετείχε η ΕΕΑΕ, το δοσίμετρο
δακτύλου είχε την καλύτερη απόκριση από τα υπόλοιπα 36 που συμμετείχαν.

Το καταγραφόμενο μέγεθος είναι το ατομικό ισοδύναμο δόσης βάθους 0,07mm, Ηp(0,07). Στον κανονισμό ακτινοπροστασίας το όριο της ετήσιας ισοδύναμης δόσης για τα άκρα καθορίζεται σε 500mSv.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ:
1. Η δοσιμέτρηση των χεριών είναι αναγκαία στην Πυρηνική Ιατρική.
2. Τα δοσίμετρα τύπου δακτύλου είναι πιο κατάλληλα από τα δοσίμετρα καρπού στις εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής.
3. Η άκρη του αντίχειρα και του δείκτη του δευτερεύοντος χεριού είναι τα σημεία που αναμένεται να δεχτούν τη μεγαλύτερη δόση.
4. Το προτεινόμενο σημείο τοποθέτησης των δοσιμέτρων δακτύλων είναι η βάση του δείκτη του δευτερεύοντος χεριού με το ευαίσθητο τμήμα του δοσιμέτρου τοποθετημένο προς την εσωτερική επιφάνεια του χεριού.
5. Μια εκτίμηση της μέγιστης δόσης στο χέρι μπορεί να προκύψει από τον πολλαπλασιασμό της ένδειξης των δοσιμέτρων που φέρονται στη βάση του δείκτη του δευτερεύοντος χεριού, με το συντελεστη 6.
Το δοσίμετρο δεν προστατεύει από την ακτινοβολία αλλά ενημερώνει για τη δόση που δέχεται ο εργαζόμενος  συμβάλλοντας έτσι στην υιοθέτηση πρακτικών για τη μείωσή της. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ:
1. Φιαλίδια και σύριγγες πρέπει να είναι θωρακισμένα.
2. Τα διάφορα μέσα για την αύξηση της απόστασης μεταξύ δακτύλων και πηγής (π.χ. λαβίδες), είναι πολύ αποτελεσματικά για τη μείωση της δόσης.
3. Η γρήγορη εργασία δεν είναι επαρκής για τη μείωση της δόσης. Ο συνδυασμός της χρήσης θωρακίσεων και της αύξησης της απόστασης είναι μέθοδοι πολύ αποτελεσματικές για τη μείωση της δόσης.
4. Η κατάρτιση και η εκπαίδευση σχετικά με τις σωστές πρακτικές (π.χ. σχεδιασμός διαδικασίας, επανάληψη διαδικασιών με τη χρήση μη ραδιενεργών πηγών, εκτίμηση δόσεων) είναι παράγοντες σημαντικοί για τη μείωση της δόσης.
Πηγή
Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

MR-PET: Μια νέα προσέγγιση στον τομέα της μοριακής απεικόνισης


Περίληψη
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η υπέρθεση των ανατομικών πληροφοριών βελτιώνει τη διαγνωστική αξία της λειτουργικής και μοριακής απεικόνισηςΑυτό αντανακλάται στην επιτυχία των υβριδικών συστημάτων που χρησιμοποιούν συνδυασμό PET και αξονικού τομογράφουΑλλά ο συνδυασμός της τομογραφίας ποζιτρονίων και της μαγνητικής τομογραφίας μπορεί να προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματαόπως υψηλότερη αντίθεση μαλακών ιστών με τις ανατομικές εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας με ταυτόχρονη έκθεση σε πολύ

Οφέλη και κίνδυνοι από τις ακτινολογικές εξετάσεις


Εισαγωγή
Η χρήση των ακτινολογικών εξετάσεων στην ιατρική είναι απόλυτα αποδεκτή και δικαιολογείται σαφώς από τα πολλά και σημαντικά κλινικά οφέλη για τον ασθενή, τα οποία αντισταθμίζουν κατά πολύ το μικρό κίνδυνο από την ακτινοβολία. Ωστόσο όμως, όπως είναι γνωστό ακόμα και οι μικρές δόσεις ακτινοβολίας δεν είναι εντελώς ακίνδυνες.

Σπινθηρογράφημα καρδιάς


Με το σπινθηρογράφημα καρδιάς ή μυοκαρδίου καλύτερα, ελέγχεται η αιμάτωση του μυοκαρδίου και έμμεσα εξάγονται συμπεράσματα για την κατάσταση των στεφανιαίων αγγείων.

Τεχνική


Πριν την λήψη του σπινθηρογράφηματος καρδιάς ο άρρωστος υπόκειται σε δοκιμασία κόπωσης είτε με την κλασσική τεχνική σε κυλιόμενο τάπητα ή με φάρμακα εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι όπως άρρωστοι

Η Πυρηνική Ιατρική στην ουρολογία


Η πυρηνική ιατρική στην ουρολογία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο... ( με τη δυνατότητα του zoom ) 

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Η ισχυρότερη δέσμη ακτίνων γ που έχει παραχθεί ποτέ στη Γη


Η ισχυρότερη δέσμη ακτίνων γ που έχει παραχθεί ποτέ στη Γη είναι 40 τρισεκατομμύρια φορές πιο λαμπρή από τον Ήλιο όπως τον βλέπουμε από τη Γη, ανακοίνωσαν φυσικοί στη Σκωτία.

Η δέσμη που παρήγαγε ένας νέος επιταχυντής στο Πανεπιστήμιο του Στράθκλαϊντ ήταν τόσο έντονη ώστε θα μπορούσε να διαπεράσει 20 εκατοστά μολύβδου ή έναν τσιμεντένιο τοίχο με πάχος 1,5 μέτρο,

Η διεγχειρητική χορήγηση ραδιενεργού Tc-99m για τον εντοπισμό του φρουρού λεμφαδένα


Ο εντοπισμός του φρουρού λεμφαδένα γίνεται είτε με χορήγηση ραδιενεργού ισοτόπου, κατά προτίμηση τεχνήτιο, λίγες ώρες πριν το χειρουργείο ή με χορήγηση χρωστικής διεγχειρητικά, είτε, τέλος, με συνδυασμό και των δύο.
 Μια προοπτική μελέτη από το Αρκάνσας που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Annals of Surgery (Δημοσίευση εδώ) διερεύνησε την αποτελεσματικότητα της χορήγησης του Tc-99m περιθηλαία ή υποδερμάτια μέσα στο χειρουργείο, κατά την διαδικασία αναισθησίας και πριν αποστειρωθεί το χειρουργικό πεδίο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε 775 επεμβάσεις ο φρουρός λεμφαδένας με αυτή τη μέθοδο εντοπίστηκε στο 98,6% των περιπτώσεων. Ο μέσος χρόνος από την έγχυση του ραδιοφαρμάκου έως την τομή ήταν 41.20 ± 29.56 λεπτά. Το